Evaluatievergadering 19 november 2015

Donderdag 19 november jl. vond de najaarsvergadering van Vélo Heuvelrug plaats bij Allemanswaard in Amerongen.

De vergadering stond in het teken van evalueren en vooruitkijken.

In minder dan een jaar tijd is Vélo Heuvelrug uitgegroeid tot een vereniging met meer dan 100 leden. De afgelopen maanden hebben de #socialrides en #vélorides een gezicht gekregen, heeft een aantal leden aan een ‘nightride’ deelgenomen, heeft een groep een deel van Friese Elfsteden Fietstocht gereden en zijn verschillende clinics georganiseerd.

Een startende vereniging ondervindt natuurlijk best wat hobbels op de weg en dat fietst niet lekker. Communicatie is en blijft een aandachtspunt, evenals de organisatie van de #vélorides en #socialrides, de indeling van de groepen, de gemiddelde snelheid van de groepen en de opkomst bij die ritten.

Maar er ging ook veel goed. Uit de enquête kwam naar voren dat Vélo toch een duidelijk sociaal karakter heeft, dat dingen snel worden opgepakt en dat er al veel is georganiseerd voor en door leden. De introductie van de WhatsApp groepen heeft ervoor gezorgd dat een fietsmaatje snel gevonden is.

Al met al mogen we hier als vereniging best trots op zijn!

We kunnen het echter niet zonder jullie hulp. Een vereniging met ruim 100 leden en een lage contributie vraagt enthousiaste inzet van de leden zelf om het sociale en veilige karakter van de ritten te waarborgen en om activiteiten te organiseren. Graag jullie aandacht hiervoor.

En een notitie voor de agenda: de ALV-jaarvergadering vindt plaats op donderdagavond 18 februari 2016.

Namens bestuur Vélo Heuvelrug,
Karin Cramer
Secretaris

alv velo heuvelrug nov 2015