WhatsApp groepen

Het is een aantal keren voorgekomen dat leden ineens alleen op een trainingsavond of –dag bleken te staan. Dat is natuurlijk ronduit ongezellig als je kiest voor een #socialride. Daar hebben we iets op bedacht: de WhatsApp groep.

Voor iedere fietssnelheid hebben we een WhatsApp groep ingesteld. Ludwig van Aagten (l.j.vanaagten@planet.nl) is contactpersoon voor de recreanten, Bas van Leeuwen (baslvanleeuwen@gmail.com) voor de sportieve fietsers en voor de snelheidsduivels.

De WhatsApp groepen zijn uitsluitend bedoeld voor communicatie over op handen zijnde ritten. Het delen van foto’s, gereden ritten, tips, grappen, etc. is bedoeld voor de Facebook ledenpagina. Of je zet daarvoor een aparte WhatsApp groep op. Dit om irritatie te voorkomen.

Wil je op de hoogte blijven van fietsafspraken binnen je eigen of meerdere snelheidsgroepen, geef dan je naam en telefoonnummer via een e-mail door aan één (of meerdere) van bovengenoemde contactpersonen. Zij voegen je dan toe aan de Vélo Recreanten, Vélo Sportieven of de Vélo Prestatie WhatsApp groep.

velo whatsapp groepen