Duidelijkheid over SocialRides en VéloRides

Naar aanleiding van de groeiende onrust over het sociale aspect binnen de sportieve groep willen wij als bestuur graag het volgende met jullie delen.

Vélo Heuvelrug heeft vanaf aanvang van het wegseizoen ervoor gekozen om met 3 verschillende groepen met verschillende snelheden te fietsen tijdens de #socialrides en #vélorides. Deze groepen zijn echter allen sneller gaan fietsen tijdens het wegseizoen en blijkbaar leidt dit tot misverstanden. Het is niet fijn om altijd boven je macht te moeten fietsen, maar het is ook niet fijn altijd te moeten inhouden of wachten. Daarbij valt op dat weinig sportieve fietsers opgeschoven zijn naar de prestatiegroep, maar dat de sportieve groep daarentegen flink is gegroeid.

Blijkbaar is het een lastig punt om die groep te kiezen waarin je lekker fietst. Een handige stelregel om dit te bepalen, is de volgende (met dank aan Jeroen Alferink): Je kunt in de snelheidsgroep onder je eigen max makkelijk kopwerk doen. In de snelheidsgroep daarboven moet je dan altijd in het wiel mee kunnen komen. Lukt dat niet, dan moet je dus een snelheidsgroep lager fietsen.

Om een en ander te verhelderen hebben we de gemiddelde snelheden van de verschillende groepen trapsgewijs weergegeven. Belangrijk is op te merken dat de aanvangssnelheid na het winterseizoen een andere gemiddelde snelheid heeft dan lopende het seizoen.

Lees verder…

SocialRide VeloRide